Post 於12月31日開市中。。。

今日想講講呢個新term, 因為以後都可能會用到,無名劍指數(唔係無名劍指數系統) 係一個可以追踪股價或大市甚至任何數學上數值推論嘅指標,原理係同導彈追踪目標相似(好似好誇,但無名真係咁諗), 用無名劍指數同當然高低位相比,會得出三個可能結果 :

1. 雙高水 - 比高低位都高
2. 雙低水 - 比高低位都低
3. 高低水 - 即在高低位之間

由呢三個結果可能推論出大市方向,推論好簡單, 雙高水代表向上,因為無名劍指數係預表下一個可能目標,雙低水代表向下,高低水代表轉向中。 今日已經由多日雙高水轉為雙低水。意思即係無名劍指數表示恒指轉弱, 同無名尋日講恒指若唔守21900 可能轉弱吻合,而另一個重要指標劍勢指數都由多日向上轉向下,形勢指數重係向上但已好弱。而力度指數今日都錄得大輻回落。 

在癲瘋指數同三圍指數未太低之前,預期回調繼續,同之前預測一樣無變。
     
無名劍
www.facebook.com/nonamesword