https://m.facebook.com/nonamesword/photos/a.221759714685346.1073741827.179569508904367/457401877787794/?type=3&fs=5

無名雖然封左把劍23, 但見危急關頭,就攞件未面世嘅架生出黎幫下大家啦!

段浪劍唔係斷浪劍,其實係叫段劍,加個浪字除左扮下有形之外,重係解升勢浪中嘅分段位!所以又名段劍,段劍顧名思係睇段落,有D似分中劍,但不盡相同,分中係中間位,段劍係用無名劍指數計出黎在唔同日子可能出現嘅段落分隔位。有時會分得好遠,但唔好以為分得遠無用,有時係分得遠先好!自己睇下明唔明 : 

2/24 : 19140/18950/18800
2/25 : 19222/19120/18950/18888/18550
2/26 : 19400/19130/18950/18700

段位對升跌同高低位無指示性,只係用黎預計上下距離可能性。 太高或低無寫可能懶寫又或者係根本無計到。

無名劍
www.facebook.com/nonamesword